حشره کش بایوکیل
حشره کش بایوکیل تحت لیسانس شرکت جسموند سوئیس در ایران تولید می گردد و در سه نوع:کلاسیک ، میکروفست ، اکسترا جی تی

کلاسیک:

موثر در برابر طیف گستره ای از سوسک ها ، پشه ها ، مگس ها ، مورچه ها ، شپش ، بید ، کنه و ... .
سازگار با محیط زیست ، بی خطر برای انسان ، گیاه و حیوانات خون گرم ، بدون بو ، قابلیت شستشو ، با صرفه ، تاثیر ماندگار ( تا حداکثر چهار هفته ).

ماکروفست:
حشره کش با عملکرد سریع ، مقاوم در برابر ،اشعه یو وی ، تاثیر ماندگار ( تا حداکثر هشت هفته ) ، بر پایه آب ، بدون حلال نفتی ، بدون بو .

اکسترا جی تی:
ترکیب ویژه فعال ، مناسب برای محیط های باز ، بر پایه آب ، بدون حلال نفتی ، بدون تحریک پوستی .