چسب بسته بندی
چسب بسته بندی صنعتی ، ایده آل برای کارتن ها ، بارپیچ ها و ...
مخصوص ماشین بسته بندی خودکار .
مناسب هم برای کاربردهای دستی و هم ماشینی .
پاره شدن آسان .
قابل چاپ .
در هر اندازه ای از عرض و طول تولید می گردد .
شفاف شیشه ای ، شفاف ، قهوه ای .