چسب نواری بسته بندی استاندارد
مناسب برای بسته بندی های روزانه و مصارف خانگی
پاره شدن آسان
قابل چاپ
در هر اندازه ای از عرض و طول تولید می گردد .