ضد یخ و ضد جوش کیان
ضد یخ و ضد جوش کیان

مایع ضديخ و ضدجوش كيان :

قادر به پايين آوردن نقطه انجماد آب تا حداقل دمای حدود 40- درجه سانتی گراد با درصد اختلاط 50% در زمستان می باشد

از نقطه جوش بالايی برخوردار است و در دمای بالا رسوب نمی كند.

حرارت را به خوبی منتقل كرده و هيچ‌گونه اثر نامساعدی روی تبادل حرارتی در سيستم خنك‌كننده ندارد.

بيشترين حفاظت را از خوردگی فلزات مورد استفاده در سيستم خنك‌كننده  دارد.

روی رنگ بدنه خودرو اثر نامطلوب ندارد .

ضد یخ و ضد جوش کیان

نحوه استفاده

قبل از تعويض و استفاده از محلول جديد ضديخ، مسير و مجاری سيستم خنك‌كننده، بايد بازرسی و در صورت نياز سرويس شود.

قبل از استفاده از ضديخ خالص به نسبت مساوی با آب دی يونيزه (آب با سختی پايين) مخلوط كرده و سپس اضافه كنيد.

بهترين نسبت اختلاط يك به يك است.

وضعيت سطح مايع خنك‌كننده را كنترل کنید.

آزمون فشار برای شناسايی نشت انجام گيرد(هنگامی كه موتور سرد است انجام شود).

انبارش

در مکان خشک و خنک  و دور از رطوبت  و نور مستقیم و درجه حرارت 30-50 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
 

رعایت موارد ایمنی و بهداشتی

خطر آتش سوزی ندارد ،  درتماس با پوست و چشم با آب شسته شود بهنگام كاربرد از دستكش استفاده گردد . و در هنگام آتش سوزی به منظور اطفاء حریق از آب یا  گاز CO2 استفاده گردد.

ضدیخ کیان آشامیدنی نبوده و مهلک است.درصورت آشامیدن یکی از علائم آن ایجاد استفراغ میباشد که در اینصورت بایستی سریعا به پزشک مراجعه نمائید.

از دسترس کودکان اکیدا دور نگهدارید.

 

بسته بندی

 
 
 بسته بندی تعداد در کارتن
ا لیتری 18 عددی
 2.2 لیتری