سیلیکون حرارتی (رازی فیکس)
رنگ قرمز، طوسی
وزن مخصوص 1/2±0/2 گرم بر سانتیمتر مکعب
پایه پلیمر سیلیکون رابر
پوسته اولیه 20 الی 40 دقیقه
کشش تا نقطه پارگى بعد از دو هفته %250-400
درصد مواد جامد 97±2
مقاومت به حرارت فیلم چسب 240 الی 250 درجه سانتی گراد
خاموش کننده ها بهنگام آتش سوزى آب – گاز CO2
موارد ایمنى و بهداشتى در صورت تماس با پوست و چشم سریع شسته شود و به هنگام کاربرد در حد امکان از دستکش و ماسک و تهویه مناسب استفاده گردد. دور از شعله و جرقه نگهدارى شود

طراحی و توسعه : نونگار پردازش تمامی حقوق محفوظ است

© 2018 DESIGNED BY no negar . ALL RIGHTS RESERVED