چسب ماتیکی
حجم 8-15-25-35 گرمی
رنگ سفید
پایه مواد اولیه پلی وینیل پیرولیدن
حلال آب
سرعت خشکایی سریع
درصد جامد 4±2
انبارش محصول در ظرف بسته ودرجه حرارت 5 تا 30 درجه و در محیط خشک و خنک دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود. درجه حرارت محل انبارش نباید از 40 درجه سانتی گراد بیشتر باشد.
خاموش کننده ها به هنگام آتش سوزی گاز CO2 - آب
مدت زمان انقضای محصول 14 ماه
نکات ایمنی در صورت تماس با پوست و چشم فورا با آب شسته شود و در صورت بروز مشکل به پزشک مراجعه شود.

طراحی سایت شرکتی نونگار پردازش

© 2018 DESIGNED BY nonegar . ALL RIGHTS RESERVED