چسب پی وی سی PVC
حجم تیوپ 50 و 100 سی سی
رنگ شفاف
ویسکوزیته در دمای 25 درجه 3500±1000
وزن مخصوص 0/84±0/2 گرم بر سانتی متر مکعب
درصد جامد 18±2
قدرت چسبندگی بعد از 24 ساعت حداقل 35 نیوتن بر سانتی متر مربع (حداقل 5 بعد از 3 ساعت )
انبارش محصول در ظرف بسته ودرجه حرارت 5 تا 30 درجه در محیط خشک و خنک دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود
خاموش کننده ها به هنگام آتش سوزی گاز CO2-آب -کف
مدت زمان انقضای محصول 14 ماه

طراحی سایت شرکتی نونگار پردازش

© 2018 DESIGNED BY nonegar . ALL RIGHTS RESERVED