چسب چوب وینول
حجم تیوپ 50 گرمی - قوطی 400 - 750 گرمی
رنگ سفید شیری
پایه چسب PVA
ویسکوزیته در دمای 25 درجه (CP) 60000±20000
وزن مخصوص 1/35±0/05 گرم بر سانتی متر مکعب
زمان خشک شدن 20 الی 30 دقیقه
درصد مواد جامد 53±2
PH 4-7
قدرت چسبندگی بعد از 24 ساعت حداقل 600
انبارش محصول در ظرف بسته ودرجه حرارت 5 تا 30 درجه در محیط خشک و خنک دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود
خاموش کننده ها به هنگام آتش سوزی گاز CO2-آب -کف
مدت زمان انقضای محصول 14 ماه

طراحی سایت شرکتی نونگار پردازش

© 2018 DESIGNED BY nonegar . ALL RIGHTS RESERVED