چسب برق رازی
طول 8 و 10 یارد
عرض 15-16-17 میلی متر
ضخامت 120 و 130 میکرومتر
Enlogation 150%
شرایط نگهداری در دمای 20 تا 30 درجه سانتی گراد و در رطوبت بین 50 تا 70 درصد نگهداری شود. و دور از تابش مستقیم نور خورشید و دستگاه‌های و وسایل حرارتی قرار داده شود.

طراحی سایت شرکتی نونگار پردازش

© 2018 DESIGNED BY nonegar . ALL RIGHTS RESERVED