چسب نواری لوگو دار
رنگ شفاف
طول به سفارش مشتری
عرض به سفارش مشتری
ضخامت 45-50 میکرومتر
قابلیت اشتعال دارد
انبارش محصول زیر 40 درجه سانتی گراد و رطوبت زیر 70% - دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود

طراحی سایت شرکتی نونگار پردازش

© 2018 DESIGNED BY nonegar . ALL RIGHTS RESERVED