یلدای 1401 شرکت شیمیایی رازی

شب یلدا، شب دور هم بودن و بهانه‌ای است برای صحبت و گفت‌وگو. بهانه‌ای برای مرور خاطرات و انتقال تجربه از بزرگ‌ترها به جوان‌ترها. درگذشته شب یلدا در خانه پدربزرگ و مادربزرگ‌ها و با گرم‌کردن پاها در زیر پتو و کرسی برگزار می‌شد؛ اما یلدای چسب رازی در سال 1401 در سالن‌های تولید برگزار شد که سرخی انار را نداشت؛ اما گرمی و شور کارکنان این شرکت هیچ کم از دورهمی‌های خانوادگی و سرخی انار نداشت.