اهدای 1000 بسته تحصیلی توسط شرکت رازی در مدارس کشور

شرکت شیمیایی رازی به منظور عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود و حمایت و توانمندسازی دانش آموزان کشور، تعداد 1000 بسته آموزشی و تحصیلی را در بین دانش آموزان کشور توزیع کرد. 

بسته‌های کمک آموزشی شرکت شیمیایی رازی که شامل اقلام لوازم التحریر بود،  به کمک موسسه خیریه مهر گیتی، مهرماه سال 1401 در مناطق مختلف کشور توزیع شد. 

گزارش تصویری از تهیه و تحویل بسته‌های آموزشی