عضویت شرکت شیمیایی رازی در مجمع کارآفرینان ایران

شرکت شیمیایی رازی به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده در صنعت چسب به‌عنوان عضو اصلی در مجمع کارآفرینان ایران پذیرفته شد.

مجمع کارآفرینان ایران یک نهاد تخصصی در حوزه پیشران‌های اقتصادی و کارآفرینی است و متشکل از پیشرانان ۲۰ حوزه اقتصادی مؤثر و اشتغال‌آفرین کشور است که جملگی از نامداران و کارآفرینان عرصه تولید ملی هستند و توان و ظرفیت خود را برای انتقال تجربیات و دستاوردهای ناب این حوزه به دستگاه‌های متولی و سیاست‌گذار امور اقتصادی و نقش‌آفرینی در تصمیم‌سازی‌ها در جهت بهبود شرایط اقتصادی و ترویج فرهنگ کارآفرینی بکار گرفته‌اند.

لذا شرکت شیمیایی رازی در مسیر جدید خود با مأموریت توسعه، گسترش ارتباطات و افزایش سهم پیشران‌‌ در صنعت چسب با عضویت در مجمع کارآفرینان این مهم را در خصوص تبادل اطلاعات و طرح مسائل و ارائه پیشنهادها به‌منظور رفع مشکلات صنعت دنبال می‌کند.

در حال حاضر در مجمع کارآفرینان ایران، ۸ کارگروه تخصصی بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، ارتباطات، حقوقی، دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل شده که در نظر است با همکاری اعضا گامی در جهت اصلاح و بهبود سیاست‌های حمایتی از پیشران‌های اقتصادی و کارآفرینان کشور و کشف و بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های بالقوه آنان بردارد.